Berita

SD Model Al Azhar Medan

SD Model Al Azhar Medan. Alumni nya “Students Wellbeing”

1. Bermuatan Iman dan Taqwa dalam Qolbunya

2.Bermuatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Akal Fikirannya.

3. Mampu menguasai Bahasa Insya Allah kami akan menjaga amanah Bapak dan Ibu.